Články zastupitelů v měsíčníku Pětka pro vás v roce 2012 - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články zastupitelů v měsíčníku Pětka pro vás v roce 2012

Články zastupitelů

(Informační měsíčník pro občany Prahy 5)

Říjen 2011
„Jak vidíte budoucnost kolonie Buďánka?"  
… snad toho, co po dvaceti letech devastace zbylo z kolonie Buďánka! Kolonie Buďánka, stejně jako například Zlíchovský lihovar, doplatila na to, že pozemek je velmi zajímavý pro developery, mnohem cennější, než celá kolonie. Takže se čeká, až domy spadnou, aby se na uvolněném pozemku mohlo stavět, historická hodnota jde stranou. Asi je nereálné požadovat obnovení celé kolonie v původním rozsahu, ovšem moderně vybavené, a snažit se znovu ji přivést k životu. Přibližně 2 000 000 000 Kč, které městská část v posledních 10 letech získala z privatizace bytů, se bohužel „rozplynuly“ a jiný investor takovéto obnovy se nenajde. Tak bych si aspoň přál, aby zde vznikla citlivá zástavba, která by obyvatelům městské části přinesla to, co v Praze 5 chybí: kvalitní malometrážní byty, bezbariérové byty a byty s pečovatelskou službou, to vše v zeleni.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Srpen 2011
„Jak vnímáte bytovou koncepci v Praze 5 a jaké kroky v této oblasti podporujete?"  
Zastupitelstvo MČ sice schválilo bytovou koncepci v Praze 5, ke skutečné koncepci podpory bydlení ale má z mého pohledu tento dokument hodně daleko. Celý obsah této schválené „koncepce“ by šel vyjádřit velmi stručně – MČ téměř všechny byty prodá a peníze utratí. O tom, v jakém rozsahu a jak konkrétně se MČ bude podílet na zajišťování bydlení občanů, toho v ní mnoho není. Stejně tak v ní například marně hledám odpověď na otázku, proč má být v bytech MČ tak vysoké nájemné, když v roce 2009 bylo průměrné nákladové nájemné bez započtení odpisů 35 Kč/m2 a toto průměrné nákladové nájemné se započtením odpisů 50 Kč/m2… Chápu, že tato čísla mohou působit jako z říše snů, ale v roce 2010 je oficiálně zveřejnil starosta MČ jako odpověď na moji několikrát opakovanou interpelaci. Prosazuji, aby bydlení zajišťované MČ bylo dostupné pro občany a nebylo provozováno jen za účelem velkých zisků.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

Červenec 2011
„Jak vidíte rozvoj sportu a sportovních aktivit v Praze 5 v blízké budoucnosti?"
Městská část každoročně věnuje na podporu sportu značné prostředky. Pro porovnání, jsou řádově tak velké, jako například náhrady, které většina neuvolněných zastupitelů účtuje městské části jako „ušlý zisk při podnikání“ – o těch se ale ani nemluví ani nepíše.
Sportovní aktivity nabízí celá řada subjektů, většinou pro děti a mládež, velmi málo pro dospělé a převážně jen pro členy. Z mého pohledu by k podpoře rozvoje sportu nejvíce přispělo vytvoření webového portálu, který by přehledně ukazoval možnosti sportu pro jednotlivé věkové kategorie, včetně rekreačního a neorganizovaného. Městkou část by to tak mnoho nestálo, a brzy by se zjistilo, co vše v nabídce chybí. Zatím my, dospělí, mnoho možností k příležitostnému rekreačnímu sportu nemáme, snad jen vyrazit po některé z cyklostezek.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

Červen 2011
„Jak vnímáte současnou dopravní situaci na Smíchově?"  
Nepatřím mezi ty, kteří znají Prahu jen z okének auta, a Smíchovem projíždím autem spíše výjimečně. Zjednosměrněním provozu na některých hlavních tazích, otevřením tunelů a dalšími opatřeními se situace pro projíždějící automobily hodně zlepšila, zdaleka ale není vyřešena úplně. Stále zůstává nevyřešen největší problém - parkování aut na Smíchově.
Městská hromadná doprava se v posledních letech také hodně zlepšila, plánovaná stanice metra v Motole určitě odlehčí přetíženému přestupnímu uzlu u Anděla. MHD využívám denně a mohl bych říci, že jsem s její kvalitou vcelku spokojen. Naopak velmi nespokojen jsem s výší jízdného v MHD. Jízdné je už tak dost vysoké a jeho plánované další zvýšení považuji za nesmysl. Když to tak počítám, skoro i pro mě bude v některých případech levnější (a rychlejší) místo MHD použít auto. Takže možná i já budu brzy nucen zvýšit počet těch, kteří na Smíchově marně hledají místo na zaparkování auta…

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Květen 2011
„Co byste rádi prosazovali ke zlepšení životního prostředí a pro vnitroměstskou rekreaci na Praze 5?"  
V této oblasti už 12 let, kdy vykonávám funkci zastupitele, prosazuji stále to samé a stále nemohu být s výsledkem spokojen: Chci, aby se veřejné prostředky používaly pro skutečné zlepšení našeho života i životního prostředí a nevyhazovaly se za vyložené nesmysly typu „úřad v boudě u Anděla“….
V minulých letech MČ vybudovala zejména pro malé děti celou řadu hřišť a na jejich udržování věnuje nemalé prostředky. Budovat je ale nutné bezpečná hřiště a rekreační plochy pro všechny děti i pro dospělé všech věkových kategorií. Za velmi nutnou považuji i podporu finančně dostupné zájmové činnosti nejen pro děti, ale i pro dospělé. Mám děti školou povinné a za některými činnostmi musíme jezdit přes půl Prahy, nehledě na to, jak hodně to zatěžuje náš rodinný rozpočet. Pro sebe bych takovouto činnost hledal obtížně a co teprve, až budu v důchodu?
Opoziční zastupitel nemá možnost žádný vlastní projekt úspěšně prosadit, ale podpořím každý, který se aspoň z části bude tomuto cíli blížit.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

Březen 2011
„Jaký je Váš názor na rozpočet, který schválilo ZMČ na svém 4. zasedání?"  
Rozpočet je důležitý dokument, který naznačuje priority hospodaření, nic ale neříká o tom, zda takto směrované prostředky budou či nebudou během roku používány efektivně. Letošní „ztrátový“ rozpočet je stejně špatný, jako byl v letech předcházejících, přece jen se ale od minulých rozpočtů výrazně liší. Poprvé nezastírá, že předpokládané hospodaření městské části je založeno naprosto špatně, protože běžný provoz je částečně hrazen jednak z  nájemného z bytů a nebytových prostor, jednak z prodeje bytů nebo celých domů. Tedy, že běžné výdaje městské části jsou hrazeny z části na úkor nutného rozvoje majetku a z části nevratnými příjmy z jeho prodeje. Velice se ale změnil přístup většiny zastupitelů k hospodaření a bez problémů a kliček byl přijat můj návrh, který Radu vyzývá k „nesplnění“ rozpočtu tím, že v letošním roce bude při hospodaření postupovat maximálně úsporně a část rozpočtovaných prostředků ušetří.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Únor 2011
„Jaký máte názor na bytovou politiku městské části?"  
Neprůhledné a nekoncepční hospodaření se zbytky bytového fondu, který ještě zůstal městské části po masivním výprodeji v minulých letech, se skutečně nazývá bytová politika? Nebo se bytovou politikou rozumí výprodej bytů a rychlé utrácení získaných prostředků, jak jsme toho svědky už řadu let? Považuji právo občana na bydlení za jedno ze základních lidských práv, i když Listina základních práv a svobod na ně zcela zapomněla, a městská část by měla být jedním z těch, kdo občanům toto právo zajišťuje. Doufám, že nové zastupitelstvo se bydlením občanů konečně začne vážně zabývat a nastaví systém pro možnost získání přiměřeného a důstojného bydlení pro všechny občany městské části.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Leden 2011
„Jaká konkrétní opatření realizujete/preferujete pro zmírnění korupce a klientelismu?"  
Že by nová Rada už konečně umožnila opozičnímu zastupiteli zveřejnit v tomto časopise víc, než jen krátké přání k novému roku? Doufám ale, že tato možnost nebude omezena jen na odpovědi na podobné zavádějící otázky. S příchodem demokracie jsme začali nazývat mizení společného majetku tu tunelováním nebo nevhodným podnikatelským záměrem (pokud to je sice podivné, ale asi legální), tu korupcí nebo klientelismem (pokud to není legální), ale nějak z našeho slovníku vypadlo slovo „krádež“. Nejprve je třeba veřejně rozkrýt, kam se za poslední léta rozplynuly miliardy, které městská část získala z privatizace. Účinným opatřením je pak důsledné zveřejňování všech zakázek a prodejů majetku tak, aby k nim měl přístup prakticky každý a ne jen ten, kdo tuto informaci víceméně náhodou objeví důmyslně skrytou na úřední desce.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky