Články zastupitelů v měsíčníku Pětka pro vás v roce 2014 - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články zastupitelů v měsíčníku Pětka pro vás v roce 2014

Články zastupitelů

(Informační měsíčník pro občany Prahy 5)


Září 2014
„Považujete současný počet vzdělávacích zařízení v Praze 5 za dostatečný?"

Počet vzdělávacích zařízení, která zřizuje městská část, příliš nevypovídá o tom, kolika dětem a žákům je možné nabídnout vzdělávání, v jakých podmínkách a kvalitě. Spíše vyvolává celou řadu otázek:

  • Předškolní vzdělávání v mateřských školách by mělo být dostupné všem dětem. Je ale možné úspěšně vzdělávat až 24 dětí ve třídě? I když je v posledních dvou letech zvyšována kapacita, pro efektivní vzdělávání je nedostatečná.

  • Základní vzdělávání v základních školách v souhrnu nabízí dostatek míst i pro nastupující silné ročníky. Proč ale v některých školách jsou třídy naplňovány až na 30 žáků, přitom v jiných školách jich je ve třídě sotva 10 a tento stav léta nikdo neřeší?

  • Zájmové vzdělávání ve školních družinách a klubech dává žákům příležitost účelně naplnit svůj volný čas a vytvářet si návyky pro jeho účelné využívání i v dospělosti. Nabídka ani zdaleka nestačí pro všechny zájemce. Neušetřili bychom rozšířením tohoto vzdělávání značné prostředky, které společnost vynakládá na prevenci kriminality a následnou represi?

Jiné vzdělávání městská část příliš neřeší: Nezasloužilo by si sídliště Barrandov střední školu? Neměla by městská část rozšířit podporu vzdělávání dospělých včetně seniorů?

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Červenec 2014

„Jaká jsou Vaše doporučení pro občany a návštěvníky Prahy 5 k trávení volného času během léta?"
Záměrně začínám prvními dojmy. Jedním takovým je Motolská nemocnice, její dominanta a příroda, ve které je zakomponovaná. Zde si rádi zdraví i nemocní lidé v zeleni odpočinou, i když nepotřebují její služby. Snad se konečně povede zpřístupnit skanzen Klamovka. Kulturní zážitek a posezení u kávy naleznou obdivovatelé umění v galerii Portheimka. Císařská louka je tradičně nejen pro občany Prahy - 5 ale i ostatní Pražany stále sídlem sportu. V kavárně Mezi řádky jsem byla s přáteli již několikrát a vřele ji doporučuji dalším. Mnozí často žádají o možnost navštívit kulturní akci Prahy 5 v Pivovaru. Na Bertramku zavítají lidé spontánně, to je známá a prošlapaná cesta. Škoda, že je znehodnocena pohledem na neobydlené a zaprášené domy, které byly prodány, a nikdo nevyžaduje jejich důstojné využití. Krajinná oblast Cibulka, Vidoule, Jinonice, Prokopské údolí a Klamovka to jsou krásy chráněné přírody. Stolová hora na Vidouli je jediná v Evropě. To je unikát, který je zajímavé navštívit. Musím zmínit, že představa o zneužití těchto pozemků k další zástavbě je naštěstí pro převahu současných zastupitelů Prahy 5 nepředstavitelná. Firma FINEP by měla zastavit své záměry, aby po nás něco zůstalo pro mladou generaci. Skoro by se chtělo křičet, že zde stavět je hřích, obzvláště když je tolik volných bytů. Večer bych pozvala přátele do bývalého „švanďáčku“, nyní divadla Labyrint. Odtud vede cesta na Petřín. Zmapovat všechna krásná zákoutí nelze a tak pozvání k odpočinku na „Pětce“ musím ukončit přáním, aby se nám zde ve zdraví slušně žilo..

Růžena Peterková


Červen 2014
„Jaké jsou priority Vašeho klubu do konce volebního období?"
Na našich prioritách se nic nemění, i nadále chceme, aby Praha 5 byla místem pro spokojený život lidí a ne jen zdrojem zisků některých vyvolených. Na druhou stranu je zřejmé, že v zastupitelstvu, kde vlivnější, než politické strany, jsou různá lobby, se toho pro občany moc prosadit nedá. Proto se v nastávajícím období zaměříme spíše na minimalizaci škod, například se pokusíme o:

  • zrušení letitého a velmi drahého monopolu soukromé firmy na správu většiny obecního majetku. Nemám ale žádné iluze o úspěšnosti, lobby kolem této firmy již předvedla svoji sílu a minulý pokus ukončila hned v jeho počátku.

  • zrušení některých zastupitelských trafik. Ani tady si nejsem jist úspěchem. Lobby uvolněných (z rozpočtu placených) zastupitelů a dalších neuvolněných, kteří si měsíčně účtují desetitisícové náhrady, je natolik silná, že na květnovém zasedání zastupitelstva k těmto svým požitkům nepřipustila ani diskusi.

Reálně vzato - budu docela spokojen, když stávající zastupitelstvo po sobě uklidí (například i betonové květináče z ulic) a dožije do voleb, aniž by rozházelo více peněz než obvykle nebo nevýhodnými smlouvami vytvořilo do budoucna prakticky nevypověditelné závazky, jak s oblibou činila zastupitelstva minulá.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


Květen 2014

„V čem spatřujete přínos grantů, podpory a darů poskytovaných městskou částí?"
Kladně hodnotím finanční podporu, když je promyšlená, spravedlivě cílená a pomáhá našim spoluobčanům. Prospěšné aktivity pro malé i velké občany musí být zaměřeny zejména do oblasti sociálně zdravotní, bezpečnostní, vzdělávací, kulturní a sportovní. Zamýšlím se občas nad výší jednotlivých finančních příspěvků v grantové politice. Možná by bylo lepší přispět menším finančním obnosem, ale více organisacím. To by mělo u obdarovaných jistě kladnou odezvu. Tradičně mne mrzí, když některá potřebná organisace, žádající o grantový příspěvek, má nedokonale vypsanou žádost. Ano je to chyba. Ale blíží se doba, kdy budou žádat o příspěvek i organisace sdružující se na ulici a ty nebudou mít k dispozici internet a mnohdy ani tužku. Asi se pak bude muset najít lidumil, který bude znát potřeby občanů a za ně požádá obec např. o příspěvek na dobudování centra pro lidi bez domova, pro nízkopříjmové občany, nebo pro občany na hranici chudoby. Taková žádost o příspěvek by byla hodnotným přínosem nejen pro obec, ale třeba i pro děti z dětských domovů, které by našly další domov.
Za dobře vynaložené peníze pokládám příspěvek na jezdecké koně pro Městskou policii. Občané také velice kvitují akce pořádané městskou částí ve Staropramenu. Lituji peněz získaných z privatizace bytů, protože nebyly řádně využity pro výstavbu domu pro seniory. Za takové peníze by byl i azylový dům.
S přáním pevného zdraví končím svoje jarní zamyšlení.

Růžena Peterková


Duben 2014

„Jak hodnotíte využívání dotací z evropských zdrojů radnicí Prahy 5 a jaká zlepšení navrhujete do budoucna?"
Na peníze z evropských zdrojů se obvykle díváme jako na dar, který nám doslova „spadl do klína“. Většinou příliš nepřemýšlíme o tom, že jen oklikou přes Brusel dostáváme peníze, které naše republika do společné kasy EU posílá a i nadále bude posílat. Podle toho se s těmito penězi často zachází: Betonové květináče, které ulice naší městské části v lepším případě hyzdí, v horším případě v nich i překážejí, jsou jedním z příkladů, jak radniční koalice evropské zdroje využívají. Další komentáře snad netřeba. Naštěstí někdy se podaří využít evropské zdroje docela rozumně, například na zateplení budov či na revitalizaci léta zanedbávaného území.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

Březen 2014
„Jak vidíte budoucnost výstavby v okolí Pražské památkové rezervace a ochranu památek v Praze 5?"
Mám pocit, že v Praze žijeme v developerokracii a platí jediné pravidlo: Stavět lze kdekoliv a postavit lze cokoliv. K tomu významně napomáhá i Zastupitelstvo MČ, které bez ohledu na politické složení koalice rozprodává obecní pozemky, nebo se k jejich budoucímu prodeji zavazuje. Ani stávající koalice nezůstává pozadu a loni prodala pozemky za desítky milionů Kč. Není proto divu, že například v Kartouzské nebude lékařská pohotovost nebo nový dům pro seniory, ale lukrativní zdravotnická pracoviště, nebo na Barrandově spíše než nová pošta vyroste nový kostel…
Nyní se podařilo „vyrvat“ developerům pozemky Na Pláni a Osadu Buďánka. Nedivil bych se, kdyby po masivním mediálním útoku, který brzy „někdo“ spustí, další zastupitelstvo „v zájmu rozvoje těchto území“ znovu rozhodlo o jejich nabídce k prodeji.
Další rozsáhlá oblast, která neušla pozornosti developerů, leží v širším okolí Smíchovského nádraží. Podle dosavadních zkušeností očekávám, že zde vyroste to, co developerovi přinese nejvyšší zisk bez ohledu na veřejné mínění. Osobně se domnívám, že obdobně dopadne i celý areál Zlíchovského lihovaru, jen developer musí počkat, až se zřítí i zbytek léta neudržovaných historických budov.

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

Únor 2014
„Jaký je váš názor na projekt revitalizace pěších zón na Barrandově?"
Sídliště Barrandov si revitalizaci pěších zón zaslouží. V tom se pravděpodobně zastupitelé shodnou, ať už se během volebního období převlékli do kteréhokoliv politického dresu. Určitě se ale neshodnou, proč je revitalizace vlastně nutná. Bydlím na Barrandově a z mého pohledu je její nutnost způsobena především léta zanedbávanou údržbou! Nemohu se ani smířit s přístupem, kdy revitalizace prakticky znamená odstranění úplně všeho, tedy i toho, co bylo funkční, a nahrazení čímsi novým, někdy i zcela zbytečným. Občas mám pocit, že hlavním cílem snad ani není revitalizace, ale utracení co nejvíce obecních peněz. Těch má městská část zatím dostatek, i díky desetimilionovým prodejům pozemků v prosinci. A pokud se zakázku podaří rozdělit na zakázky malého rozsahu, pak stačí oslovit jen několik málo vybraných firem… O tom, jak Rada dokáže při zadávání veřejných zakázek kouzlit, svědčí například zajištění informatiky, kdy na jediném zasedání zadala 12 zakázek malého rozsahu za více než 13 mil. Kč a vybírala jen z 20 oslovených firem! Nebyla by jedna veřejně soutěžená zakázka levnější?

Doufám, že revitalizací pěších zón péče o sídliště neskončí, a konečně se dočkáme i jejich pravidelné údržby!

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM

Leden 2014
„Jaké jsou priority Vašeho klubu v roce 2014?"
Náš klub je v opozici, tedy v zastupitelské demokracii prakticky bez možnosti něco podstatné prosadit. V posledním roce volebního období se pokusíme přimět koalici k tomu, aby zejména

  • dokončila „úklid“ (ne jen „zametla pod koberec“) po minulých radničních koalicích, a to i ten, do kterého se jí viditelně nechce. Například aby vymáhala platby od Agentury Praha 5, která si od MČ koupila pohledávky za nájemníky v hodnotě desítek milionů Kč, ale zaplatila je jen z části, nebo aby vyřešila velmi nevýhodně pronajaté pozemky v Motole na provozování skládky…

  • „uklidila“ i po sobě. Typickým příkladem jsou betonové květináče, které dodnes straší v ulicích - minulá koalice sice projekt připravila, ale výběrové řízení na dodavatele vyhlásila až současné koalice…

  • začala plnit svá vlastní usnesení. Například v zásadách bytové politiky se přihlásila k výstavbě 300 bytů do roku 2015, je tedy nutné je již v letošním roce začít budovat, jinak termín nelze stihnout…

  • začala rozumně hospodařit, zběsile neprodávala majetek a získané miliony nevyhazovala na akce, o jejichž potřebnosti máme oprávněné pochybnosti…

  • ukončila vyplácení desetitisícových „náhrad“ některým neuvolněným zastupitelům. Pokud tyto náhrady neodporují zákonu, tak zcela jistě odporují dobrým mravům…

RNDr. Milan Macek, CSc., předseda klubu KSČM


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky