Volební program pro MČ Praha 5 - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Volební program pro MČ Praha 5

2010 – 2014


Jako jedni z mála nejsme financování ani finančními skupinami ani developery, proto nemáme důvod zastupovat jejich zájmy, podporovat klientelismus nebo korupci. Zastupujeme zájmy těch, kteří se živí nebo živili poctivou prací. Jsme připraveni se v následujících čtyřletém volebním období podílet na budování takové městské části, ve které bychom mohli důstojně, bezpečně a zdravě žít, pracovat a bydlet. Budeme spolupracovat se všemi zastupiteli s výjimkou těch, kteří v minulém volebním období podporovali Radu MČ. Svěříte-li nám svůj volební hlas, nezpronevěříme se mu. Dostatek vašich hlasů nám v Praze 5 umožní:
• Zvýšit podíl občanů na řízení veřejných záležitostí zejména jejich zapojováním do komisí a poradních orgánů a zajistit, aby se o veškerých návrzích územního, správního a jiného charakteru vždy na radnici rozhodovalo ruku v ruce s občany a to i s využitím místního referenda.
• Skoncovat s vyhazováním milionů z veřejných prostředků na zařízení typu „mobilní kancelář na pěší zóně u Anděla“ nebo na zábavu, která nemá s kulturou nic společného.
• Veřejné zakázky zadávat jen firmám s konkrétními vlastníky, nepřipustit žádnou další „Agenturu Praha 5“.
• Příjmy z nájemného a z privatizace bytů vázat výhradně na výstavbu, rekonstrukce a opravy bytového fondu.
• Zajistit důstojné obecní bydlení za nákladové nájemné (průměrné nákladové nájemné v MČ Praha 5 v roce 2009 bylo 50 Kč/m2).
• Zahájit výstavbu startovacích bytů pro mladé a malometrážních bytů pro seniory.
• Zlepšit služby orientované zejména k plnohodnotnému životu starších spoluobčanů, a rozšířit služby seniorům.
• Rozšířit počet míst v jeslích a v mateřských školách a otevřít je pro všechny zájemce, vytvořit podmínky pro snížení nebo zrušení školného. Zajistit dostatek tříd v základních školách.
• Zlepšit čistotu ulic a parků zejména přísnější kontrolu a efektivnějším využíváním veřejných prací.
• Zajistit, aby zelené plochy v Praze 5 nebyly ničeny developerskými projekty.
• Zasadit se o větší bezpečnost občanů i jejich majetku zejména rozšířením pochůzkové služby a vytvořením podmínek pro otevření dalších služeben Městské policie a Policie ČR.
• Vytvořit podmínky pro kvalitní zdravotnictví dostupné pro všechny občany včetně zdravotní pohotovosti.
• Zřídit bezplatnou radniční poradnu na pomoc lidem v obtížné, především sociální a bytové situaci, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu drahých právních služeb.
• Nabídnout České poště vhodné prostory pro zřízení další pobočky na Barrandově.
• Podporovat zřizování dalších menších obchodů zejména na Barrandově, například prodejny masa a uzenin a provozoven služeb.
• Podporovat vlakové spojení Řepy - Stodůlky - Jinonoce - Cibulka – Hlubočepy – Smíchov – hlavní nádraží – Vysočany.
• Zasadit se o rozšíření zákazu hracích automatů.
• Ve spolupráci s Hlavním městem Prahou vytvořit program pro integraci bezdomovců.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky