Materiály předložené k projednání v ZMČ Praha 5 v roce 2014 - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Materiály předložené k projednání v ZMČ Praha 5 v roce 2014

Předklady na jednání

Zrušení některých "zastupitelských trafik" - Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ P5
Předloženo na jednání dne 15. 5. 2014

Bylo vyřazeno z navrženého programu
(proto není zveřejněno na webových stránkách MČ)
Celkem zastupitelů: 45
K
vyřazení z pořadu jednání bylo potřeba nejméně 23 hlasů
Pro: xx  Proti: xx Zdrželo se: xx

Prostředky vyplácené některým členům ZMČ Praha 5 jako náhrady
Předloženo na jednání dne 30. 1. 2014

Nebylo přijato
(proto není zveřejněno na webových stránkách MČ)
Celkem zastupitelů: 45
K
e schválení bylo potřeba nejméně 23 hlasů
Pro: 11  Proti: 0 Zdrželo se: 8

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky