Skládka v Motole - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Skládka v Motole

Některé kauzy MČ

MČ Praha 5 v roce 2014 pronajala na 10 let pozemky v Motole o výměře přibližně 150 000 m2, tedy 15 ha, firmě EkoMotol CZ, s. r. o., která zde evidentně provozuje skládku. Z dodatku k nájemní smlouvě plyne, že tento obrovský pozemek byl firmě pronajat za symbolickou částku 100,- Kč za rok.
J
edná o naprosto neuvěřitelnou podporu soukromého podnikání, nebo se jedná o něco jiného?
Stávající koalici, ani přes upozornění interpelací ze dne
11. 10. 2011, se touto neuvěřitelnou smlouvou dlouho nechtěla nic udělat. Až v roce 2014, jen několik měsíců před vypršením této smlouvy na dobu určitou, dala firmě EkoMotol CZ, s. r. o. výpověď. Firma tím ušetřila prostředky na rekultivaci těchto pozemků a na výstavbu dětského hřiště...

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky