"Náhrady" vyplácené některým členům ZMČ Praha 5 - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

"Náhrady" vyplácené některým členům ZMČ Praha 5

Některé kauzy MČ

Náhrady zastupitelů, zejména komu a v jaké výši jsou vypláceny, tvoří jedno z nejpřísněji střežených tajemství Městské části Praha 5.

§ 52 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:
„Ostatním členům zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, (dále jen "neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy"), jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce v rozsahu stanoveném hlavním městem Prahou pracovní volno s náhradou mzdy; rozsah doby potřebné k výkonu funkce určuje hlavní město Praha. Náhradu mzdy uhradí hlavní město Praha jejich zaměstnavateli podle zvláštního právního předpisu. Neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje hlavní město Praha ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo hlavního města Prahy vždy na příslušný kalendářní rok.“

Výše uvedené ustanovení platí i pro členy zastupitelstev městských částí. Je zcela evidentní, že dlouhodobě nejsou některé podmínky dodržovány, zejména:

  • Náhrady v některých případech dostávali i ti, kteří byli v pracovním poměru, jak zveřejnila Česká televize dne 8. 4. 2013 v pořadu Reportéři ČT.

  • Reportéři ČT se tomuto problému znovu věnovali dne 3. 2. 2014

  • Podrobně se náhradami zabýval týdeník 5+2 dne 17. 1. 2014

  • Nárok na náhrady zastupitelé neprokazují, ale pouze vykazují.
  • Výše náhrady není nijak kalkulována, nejedná se tedy o náhrady, ale o odměny vyplácené v rozporu se zákonem.
  • V současné době je vedeno řízení vůči některým osobám, které mohly získat náhrady neoprávněně, a způsobit tak Městské části Praha 5 škodu. Rada v záležitosti uplatňování práv Městské části Praha 5 jako poškozeného není jednotná, o tom svědčí hlasování o usnesení číslo 55/1921/2013, při kterém se jeden člen Rady hlasování zdržel, jeden byl proti.


Od roku 2007 do roku 2014 bylo k tomu podáno:

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky