Materiály předložené k projednání v ZMČ Praha 5 v roce 2013 - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Materiály předložené k projednání v ZMČ Praha 5 v roce 2013

Předklady na jednání

Fond kulturních a sociálních potřeb škol a dalších příspěvkových organizací
Předloženo na jednání dne 19. 12. 2013

Z důvodu neprůchodnosti navrhovaného usnesení bylo přijato:
Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Ukládá
1. Radě MČ P5
1.1. prověřit možnost doplnění FKSP všech přísp. organizací zřízených MČ P5  a tyto závěry předložit k projednání v ZMČ P5.
Termín plnění: 31.01.2014

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy


Prostředky vyplácené některým členům ZMČ Praha 5 jako náhrady
Předloženo na jednání dne 19. 12. 2013

Nebylo přijato
(proto není zveřejněno na webových stránkách MČ)

  • Celkem zastupitelů: 45

  • Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů

Hlasování k bodu 1.1

  • Pro: 7  Proti: 0 Zdrželo se: 2

Hlasování k bodu 1.2

  • Pro: 7  Proti: 0 Zdrželo se: 3

Hlasování k bodu 1.3

  • Pro: 7  Proti: 0 Zdrželo se: 3

Hlasování k bodu 1.4

  • Pro: 7  Proti: 0 Zdrželo se: 3


Vymáhání prostředků neoprávněně vyplacených některým členům ZMČ Praha 5
Předloženo na jednání dne 21. 11. 2013

Nebylo přijato (proto není zveřejněno na webových stránkách MČ)

  • Celkem zastupitelů: 45

  • Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů

  • Pro: 10 Proti: 0  Zdrželo se: 6

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky