Volební program KSČM v MČ Praha 5 - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Volební program KSČM v MČ Praha 5

Volby 2014

Dáte-li nám svůj volební hlas, nezpronevěříme se mu. Dostatek vašich hlasů nám v Městské části Praha 5 umožní:

 • obecní byty nenechávat neobsazené, zřídit malometrážní byty pro mladé rodiny a seniory za přijatelné nájemné, docílit výstavbu domu pro seniory;


 • zajistit pro každou rodinu a živnost jedno dostupné parkování zdarma;


 • více zklidnit dopravu zejména preferencí MHD zdarma;


 • stopnout snahy developerů stavět jen za účelem zisku a bez ohledu na občany, nutit majitele zruinovaných památek k jejich opravě;


 • parky a veřejná prostranství pravidelně udržovat a chránit před všemi, kteří je poškozují, podle možností je i rozšiřovat;


 • zvýšit bezpečnost občanů, jejich rodin i majetku, prosazovat nulovou toleranci drogám a hazardu;


 • vnést do sociální politiky řád a hospodárnost, místo sociálních dávek rozšířit pracovní příležitosti například při správě obecního majetku;


 • realizovat ve Zdravotnickém zařízení Kartouzská službu lékařské pohotovosti pro děti i dospělé a noční službu v lékárně;


 • usilovat o realizaci azylového domu pro potřebné občany a lidi bez domova;


 • nakládat šetrně, transparentně a bezkorupčně s veřejnými financemi a zodpovědně spravovat obecní majetek za účasti občanů;


 • zrušit desetitísícové náhrady vyplácené neuvolněným zastupitelům a výrazně snížit počet uvolněných - z rozpočtu placených - zastupitelů;


 • vytvořit lepší podmínky pro provozování drobných služeb občanům v obecních domech;


 • prosadit systematickou podporu celoživotního vzdělávání, rozvoj mateřských škol a sportovního vyžití mládeže, vytvořit místa v jeslích pro všechny zájemce.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky