Výstavba Na Pláni - KSČM v Městské části Praha 5

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výstavba Na Pláni

Některé kauzy MČ

Materiál týkající se výstavby Na Pláni předložila Rada "na stůl" na jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 12. 10. 2006. To znamená, že zejména opoziční zastupitelé neměli možnost tento materiál řádně prostudovat, protože ho obdrželi až několik minut před jednáním.

Radniční kolalice nevyslyšela žádost opozice, aby projednávání tohoto materiálu bylo přeloženo na další jednání zastupitelstva, které bylo svoláno na 19. 10. 2006, tedy hned na následující týden!

Pro návrh hlasovalo 21 především koaličních zastupitelů, proti bylo 6 zastupitelů, zdrželi se 2 zastupitelé. Oba zastupitelé z klubu KSČM hlasovali proti.

Projednávané materiály nebyly vyvěšeny na webových stránkách MČ, Rada je částečně zveřejnila až na základě interpelace ze dne 20. 6. 2013, zbývající materiály, včetně hlasování, byly zveřejněny až v odpovědi na interpelaci ze dne 12. 9. 2013 - ze záznamu hlasování jednotlivých zastupitelů o pozemcích je zřejmé, proč...


Stávající koalice, po dlouhém přešlapování, se s problémem vypořádala obdobným způsobem. Na jednání dne 21. 11. 2013 předložila, opět "na stůl" návrh na "U
končení smluvních vztahů ve věci projektů Výstavba bytových domů Na Pláni a Osada Buďánka". Návrh byl - i když ho nebylo možné z časového důvodu podrobněji prostudovat - schválen. Lze jen doufat, že nebude počátkem vysávání rozpočtu MČ ve formě náhrad firmě.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky